Πελάτης: Κεντρικό Νοσοκομείο της Β. Ελλάδας

Τεχνολογία: Ηλιακή ψύξη και θέρμανση
Έτος: 2017

Περιγραφή έργου

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος ηλιακής θέρμανσης και ψύξης σε δύο νοσοκομειακά κτίρια με σύζευξη συλλεκτών κενού και ψυκτών απορρόφησης. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 690 συλλέκτες κενού.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από

Πελάτης: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2017

Περιγραφή Έργου

Σχεδιασμός Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου (εγκατάσταση καύσης βιομάζας) στην Ημαθία. Η οροφή του κτιρίου καλύφθηκε με 327 Φ/Β πάνελ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει τις ανάγκες τις εγκατάστασης.