Πελάτης: Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group, Ξάνθη
Τεχνολογία: Θερμοκήπιο

‘Ετος: 2017

Περιγραφή Έργου

Ενεργειακή μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για τροφοδοσία ενέργειας θερμοκηπίου (Συμπαραγωγή, γεωθερμία, βιοενέργεια, αντλίες θερμότητας) για θερμοκήπιο έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Ξάνθης.

Πελάτης: ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ

Τεχνολογία: Γεωθερμία

Έτος: 2021

Περιγραφή Έργου

Μελέτη σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό του Διαθέσιμου Ενεργειακού Δυναμικού στην περιοχή Ερατίνο Καβάλας Περιβαλλοντική Άδεια Τεχνική μελέτη του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Έργων & μελέτη σκοπιμότητας Σχεδιασμός και εκτέλεση ρεαλιστικού ερευνητικού σχεδίου που περιλαμβάνει γεώτρηση 500 μέτρων χωρίς υποστήριξη/σωληνώσεις/επέκταση Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων