Γεωθερμία

Γεωθερμία

Η ECC προσφέρει μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις πτυχές των γεωθερμικών έργων. Σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης σταθμών αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας, κατασκευή και λειτουργία.

 O τομέας της γεωθερμικής ενέργειας καλύπτει τα ακόλουθα:
• Τύποι των γεωθερμικών συστημάτων
• Γεωλογικές δομές
• Γεωχημείας και γεωφυσική
• κατασκευή γεωτρήσεων
• διαχείριση των υγρών αποβλήτων
• το δίκτυο μεταφοράς και διανομής

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ανάλυση των νέων γεωθερμικών τεχνολογιών
Μελέτες σκοπιμότητας
Επίβλεψη κατασκευής
Έλεγχος γεωτρήσεων
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αξιολόγηση των πόρων
Mηχανική ταμιευτήρα
Αρχικές και οριστικές μελέτες των γεωθερμικών σταθμών