Πελάτης: 424ΓΣΝΕ

Τεχνολογία: ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έτος: 2021-2022 (Υπό κατασκευή)

Περιγραφή Έργου

Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Εγκατάσταση για το σύστημα Τριπαραγωγής (CCHP). Ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα Τριπαραγωγής ικανό να παράγει ταυτόχρονα και συνεχώς 830 kW ηλεκτρικής ενέργειας, 625 kW ψυκτικής ενέργειας (παγωμένο νερό στους 7°C) και 155 kW θερμότητας (ζεστό νερό).

Πελάτης: Θερμοκήπιο Agritex Ενεργειακή ΑΕ, Ημαθία

Τεχνολογία: Θερμοκήπιο

Έτος: 2009

Περιγραφή Έργου
Ενεργειακός σύμβουλος κατά το σχεδιασμό, εγκατάσταση, παράδοση και λειτουργία συστήματος ΣΗΘ ισχύος 4,8 MWe σε θερμοκήπιο 100 στρεμμάτων.