Συμπαραγωγή

Συμπαραγωγή

Η εμπειρία μας ποικίλει από τεχνολογίας συμβατικής παραγωγής ενέργειας μέχρι ανερχόμενες τεχνολογίες ΑΠΕ και τα υποσυστήματά τους.

Υπηρεσίες:
Μελέτες σκοπιμότητας και οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής, λεπτομερή σχεδιασμό, προδιαγραφές εγκαταστάσεων και την αναθεώρηση μελετών, τη διαχείριση του έργου της κατασκευής και θέση σε φάση λειτουργίας καθώς επίσης και η συντήρηση όλου του Η/Μ εξοπλισμού.

Οι δεξιότητες και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
• Διαστασιολόγηση – ενεργειακοί υπολογισμοί έργου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού
• Λεπτομερής σχεδιασμός και προετοιμασία προδιαγραφών
• Μελέτες σκοπιμότητας ανάπτυξης σταθμού και των συναφών υποδομών (π.χ. σύνδεση με το δίκτυο και παροχή καυσίμου)
• Μελέτες δικτύου σύνδεσης στο δίκτυο
• Διαχείριση έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και θέση σε λειτουργία και την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Τεχνική συμβολή στην προετοιμασία των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων