Βιοενέργεια

Βιοενέργεια

Εμπειρία σε όλες τις πτυχές της βιοενέργειας είτε για τον τομέα των μεταφορών (π.χ. βιοκαύσιμα) ή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. βιοαέριο και βιομάζα).

Βιοενέργεια καλύπτει όλες τις μορφές ενέργειας που προέρχεται από φυτό. Η εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι προφανής και οι πιστώσεις άνθρακα είναι εμπορεύσιμες σε πολλές χώρες.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τα ακόλουθα:

Ανάπτυξη του έργου
Τη χρηματοδότηση του άνθρακα
Διαδικασία υποβολής προσφορών
Περιβαλλοντική και κοινωνική
Διαχείριση κατασκευής
Υποστήριξη Μηχανικών

Μπορούμε να υποστηρίξουμε project βιομάζας σε οποιοδήποτε μέρος της φάσης του έργου.