Πελάτης: Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group, Ξάνθη
Τεχνολογία: Θερμοκήπιο

‘Ετος: 2017

Περιγραφή Έργου

Ενεργειακή μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για τροφοδοσία ενέργειας θερμοκηπίου (Συμπαραγωγή, γεωθερμία, βιοενέργεια, αντλίες θερμότητας) για θερμοκήπιο έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Ξάνθης.