Πελάτης: Θερμοκήπιο Agritex Ενεργειακή ΑΕ, Ημαθία

Τεχνολογία: Θερμοκήπιο

Έτος: 2009

Περιγραφή Έργου
Ενεργειακός σύμβουλος κατά το σχεδιασμό, εγκατάσταση, παράδοση και λειτουργία συστήματος ΣΗΘ ισχύος 4,8 MWe σε θερμοκήπιο 100 στρεμμάτων.

Πελάτης: Ξενοδοχείο Astoria, Θεσσαλονίκη

Τεχνολογία: Ενεργειακή Απόδοση
Έτος: 2009

Περιγραφή Έργου

  • Σχεδιασμός συστήματος ΣΗΘ και ψύξης ισχύος 70kWe
  • Σχεδιασμός κεντρικής θέρμανσης και ψύξης
  • Σχεδιασμός εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Ενεργειακός σύμβουλος κατά το σχεδιασμό, εγκατάσταση, παράδοση και λειτουργία συστήματος ΣΗΘ ισχύος 8 MWe

Πελάτης: Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Τεχνολογία: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας
Έτος: 2015

Περιγραφή Έργου
Μελέτη, Διαγωνισμός και δοκιμές αποδοχής για μονάδα ΣΗΘ και ψύξης ισχύος 1,6 MWe.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από