Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των Αυτόνομων και Διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων προσφέρει τη βέλτιστη λύση στις ενεργειακές απαιτήσεις του επενδυτή με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και μέγιστων αποδόσεων,

Υπηρεσίες:
Μελέτη για την έγκριση όρων σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Φ/Β σταθμού.

Οι δεξιότητες και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
• Επικοινωνία με το ΔΕΔΔΗΕ, αδειοδοτική διαδικασία, κατάθεση αιτήσεων.
• Υπολογισμός ενεργειακών αναγκών.
• Μελέτη φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, απώλειες, γειώσεις, διατάξεις προστασίας, διαστασιολόγηση αντιστροφέων και στοιχειοσειρών).
• Μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης.
• Βέλτιστη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων με υπολογισμό άμεσων και έμμεσων σκιάσεων.
• Λεπτομερής σχεδιασμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ.
• Διαχείριση έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θέση σε λειτουργία και την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Ολοκληρωμένη εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και παρακολούθηση με τηλεμετρία.