Πελάτης: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ 1.000KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2021

 

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στην Ηράκλεια Σερρών, συνολικής ισχύος 999,99KW.

Πελάτης: ZAFEIRIADOU SOLAR IKE 400KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2021

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού επί εδάφους στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 399,85KW.

Πελάτης: DELIGIANIS ALEKSANDROS 400KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2021

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού επί εδάφους στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 399,60KW.

Πελάτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΣΥΝ ΠΕ  500KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2021

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού επί εδάφους στο Ερατεινό Ξάνθης, συνολικής ισχύος 499,84KW.

Πελάτης: Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 1.600KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2022

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε 2 οροφές βιομηχανικών κτιρίων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 1599,04KW.

Πελάτης: ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ 100KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2022

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 99,90KW.

Πελάτης: PELOPAC ΑΕ 350KW

Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2022

Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 350KW.

Πελάτης: ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ 250KW
Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2022
Περιγραφή Έργου

Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 250KW

Πελάτης: Εκκοκιστήρια Βάμβακος ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ 500KW
Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2022
Περιγραφή Έργου

Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στη Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 500KW

Πελάτης: Α. ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΑΕ 50KW
Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2022
Περιγραφή Έργου

Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 50KW

Πελάτης: ΖΑΝΑΕ ΑΕ
Τεχνολογία: Φ/Β
Έτος: 2023
Περιγραφή Έργου
Μελέτη-Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση-Θέση σε λειτουργία Φ/Β
σταθμού net-metering σε οροφή βιομηχανικού κτιρίου στη ΒιΠε Σίνδου,
συνολικής ισχύος 1379,40KW